25.3.2015 Kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kiinteistöverosta vapauttaminen

Tulosta

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2016−31.12.2018 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa.
 
Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 18 päivänä marraskuuta 2015.
 
Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.
 
Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Veronkantoyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto(at)vero.fi.
 

< Kaikki tiedotteet