2.3.2015 Verohallinnon kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevien vapautuspäätösten lukumäärät ja vapautetut euromäärät v. 2014

Tulosta

Kunnallisveroja koskevia hakemuksia ratkaistiin 122 kunnan osalta.
Kiinteistöveroja koskevia hakemuksia ratkaistiin 40 kunnan osalta.
 
 
Kunnallisverosta annettiin päätös 352 hakemukseen, joista oli   19  päätöstä vapauttavia (yht. 18 282 €).
 
Kiinteistöverosta annettiin päätös 60  hakemukseen, joista oli  6  päätöstä vapauttavia (yht. 2 515 €).
 
Sairausvakuutusmaksusta annettiin päätös 354 hakemukseen, joista 19 päätöstä oli vapauttavia (yht.1 527 €)
 

< Kaikki tiedotteet