11.3.2015 Vuoden 2015 verotuskustannukset

Tulosta

Kuluvan vuoden verotuskustannukset on päivitetty verkkopalvelun Verotulojen seuranta-osioon veronsaajaryhmittäin. Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot. Vuonna 2015 kustannukset ovat noin 449 miljoonaa euroa (viime vuonna 468 miljoonaa). Valtion osuus kustannuksista on 58,6 %, kuntien 30,8 %, seurakuntien 4,7 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,9 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat Verohallintolain 31§:n mukaisesti kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät. Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

< Kaikki tiedotteet