2.2.2015 Verotulojen kehitys: vuoden 2014 verokertymät kasvoivat 1,3 miljardia (+2,5 %)

Tulosta

Verohallinnon vuonna 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 54,0 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1,3 miljardia euroa (+2,5 %). Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.
 
Euromääräisesti eniten kasvoi henkilöasiakkaiden tuloverokertymä, kaikkiaan 1,3 miljardia (+4,7 %). Ennakonpidätysten lähes miljardin euron kasvu (+3,6 %) oli seurausta ansiotulojen noin 2 prosentin noususta sekä keskimääräisen kunnallisveroprosentin 0,35 prosenttiyksikön suuruisesta kiristymisestä. Myös verovuoteen 2013 liittyvissä ennakon täydennysmaksuissa kasvu oli suurta.
 
Muista verolajeista huomattavimmin kasvoivat osinkoihin liittyvät ennakonpidätykset sekä lähdevero, joita siivittivät verotusperusteissa ja -menettelyissä tapahtuneet muutokset sekä kertaluonteisiksi luonnehdittavat 2014 maksetut suuret lisäosingot.
 
Arvonlisäverokertymän pieneksi jäänyt nousu (+0,8 %) oli puolestaan pettymys ja kertoo kotimaisen kysynnän vaisuudesta.
 
Vuoden 2014 merkittävin veroperustemuutos eli yhteisöverokannan alentaminen 24,5 prosentista 20,0 prosenttiin teki ison loven vuoden 2014 yhteisöverokertymään, kaikkiaan laskua kertyi lähes 800 miljoonaa (-16 %).
 
Tutustu tarkemmin:
Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

< Kaikki tiedotteet