22.1.2015 Metsänhoitoyhdistyslain muutoksia

Tulosta

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muutoksen (1090/2013) takia joulukuusta 2014 lähtien metsänhoitomaksuista perittävä kantopalkkioprosentti aleni 1,4 prosenttiin.
 
Verohallinto ei kanna Manner-Suomen metsänhoitomaksuja enää vuodelta 2014, mutta sitä vanhemmilta vuosilta kertyvien metsänhoitomaksujen tilittäminen jatkuu kuitenkin joulukuuhun 2015 asti.
 
Verohallinto tilittää metsänhoitomaksuja viimeisen kerran Manner-Suomen metsänhoitoyhdistyksille joulukuussa 2015, jonka jälkeen Manner-Suomen metsänhoitoyhdistykset rahoittavat toimintansa yhdistyksiin kuuluvien metsänomistajien jäsenmaksuilla sekä liiketoiminnan tuotoilla.

< Kaikki tiedotteet