13.12.2013 Verovuoden 2013 ansio- ja pääomatuloverojen oikaisu joulukuussa

Tulosta

Joulukuussa oikaistaan verovuoden 2013 ennakkoperinnän jako-osuuksia. Tarkistuksissa oikaistaan siihenastinen verovuoden kertymä vastaamaan uusia jako-osuuksia. Oikaisut perustuvat verovuoden 2012 verotuksen päättymisestä saatuihin tietoihin, joita Valtiovarainministeriö on laskennassaan muokannut mm. palkkojen ja eläkkeiden ansiotaso- ja indeksimuutoksilla. Näiden perusteella on saatu arvio eri veronsaajaryhmille verovuodelta 2013 kertyvistä veroista.

Vuoden 2013 jako-osuuksien tarkistamisen myötä valtiolta peritään joulukuun 2013 tilityksissä noin 179 miljoonaa euroa. Kunnille tilitetään lisää noin 172 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle noin 7 miljoonaa euroa. Seurakuntien osuus ei muutu. Marraskuussa 2014 jako-osuudet oikaistaan maksuunpanotilityksessä vastamaan verovuoden 2013 lopullisen verotuksen mukaisia osuuksia.

Veronsaajaryhmien joulukuussa voimaan tulevat jako-osuudet ovat seuraavat (suluissa muutos prosenttiyksikköinä aikaisempaan osuuteen):

- Valtio 28,34 % (-0,74 %)

- Kunnat 61,96 % (+0,71 %)

- Seurakunnat 3,25 % (0,00 %)

- Kela:

--- sairaanhoitomaksu 4,22 % (+0,02 %)

--- päivärahamaksu 2,23 % (+0,01 %)

Koska joulukuun kausitilityksessä käytetään jo uusia osuuksia, on oikaisuvaikutukset laskettu marraskuuhun mennessä tilitetyistä määristä.

Myös veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuksien tarkistuslaskennassa on käytetty lokakuussa päättynyttä verovuotta 2012 sekä vuosien 2013/2012 tuloveroprosenttien muutoksia.

Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet > tilasto N185.

< Kaikki tiedotteet