11.11.2013 Veronsaajien tyytyväisyystutkimus 2013

Tulosta

Verohallinto tekee veronsaajille syksyn 2013 aikana tutkimuksen, jossa mitataan tyytyväisyyttä Verohallinnon palveluihin. Vastaava tutkimus on tehty kolmen vuoden välein vuodesta 2001 lähtien.

Tutkimuksen toteuttaa IROResearch Oy, joka vastaa tutkimuksen suunnittelusta yhdessä Verohallinnon kanssa. Tutkimus tehdään otantatutkimuksena ja menetelmänä käytetään puhelinhaastattelua.

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Vesa Väisänen IROResearch Oy:stä. Verohallinnon yhteyshenkilö on Satu Sarén, puh. 020 612 4102/ sähköposti: satu.saren@vero.fi.

Mikäli tulet valituksi haastatteluun, voit vaikuttaa palveluiden paranemiseen osallistumalla tutkimukseen. Tutkimuksen avulla saamme tärkeää tietoa veronsaajien tyytyväisyydestä, Verohallinnon palveluiden toimivuudesta sekä tarpeellisista kehittämiskohteista.

< Kaikki tiedotteet