31.10.2013 Marraskuun maksuunpanon mukainen tilitys

Tulosta

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2013 tehtävästä verovuoden 2012 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä.

Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2012 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita. Kunnat saavat noin 63,8 miljoonan euron positiivisen oikaisun ja Kansaneläkelaitos noin 17,5 miljoonaa euroa. Valtiolle oikaisu on noin -70 milj. euroa ja seurakunnille noin -10,9 milj. euroa.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilasto-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

< Kaikki tiedotteet