21.8.2013 Verovuoden 2012 ennakkoperinnän jako-osuuksien tarkistus elokuussa

Tulosta

Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksujen verovuoden 2012 keskinäisiä jako-osuuksia muutetaan valtiovarainministeriön asetuksen 609/2013 mukaisesti elokuun tilityksessä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteita ei tässä yhteydessä tarkisteta kuin teknisistä syistä.

Vuoden 2012 jako-osuuksien tarkistamisen johdosta kunnille tilitetään lisää elokuun 2013 tilityksissä noin 223 miljoonaa euroa, seurakunnille noin 14 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle noin 14 miljoonaa euroa. Valtiolta peritään noin 251 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö on vahvistanut verovuodelle 2012 seuraavat jako-osuudet (suluissa vanha jako-osuus):

valtion tuloveron osuus 26,79 % (27,68 %)

kunnallisveron osuus 63,20 % (62,41 %)

kirkollisveron osuus 3,37 % (3,32 %)

sairaanhoitomaksun osuus 4,09 % (4,03 %)

päivärahamaksun osuus 2,55 % (2,56 %)

Jako-osuudet muutetaan maksuunpanoihin perustuviksi marraskuun tilityskierroksella, jolloin oikaisujen pitäisi nyt tehtävästä tarkistuksesta johtuen olla tavanomaista pienemmät.

< Kaikki tiedotteet