12.6.2013 Kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kiinteistöverosta vapauttaminen

Tulosta

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat 1.6.2013 alkaen vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta ole pidättänyt ratkaisuvaltaa. Hakemukset ratkaistaan Länsi-Suomen veronkanto- ja perimisyksikössä. Osoite Länsi-Suomen veronanto- ja perintäyksikkö PL 927 20101 Turku

Verohallinto lähettää tekemänsä päätöksen tiedoksi kuntaan.

Kunta ratkaisee ajalla 1.6.2013 - 31.12.2015 vireille tulleet hakemukset, jos se on pidättänyt ratkaisuvallan 31.3.2013 mennessä Verohallintoon tekemällään ilmoituksella.

Verosta vapauttamista koskevan asian ratkaisemista varten kunnalla on oikeus saada pyynnöstä tarvittavia tietoja Verohallinnosta.

Kunnan on lähetettävä tekemänsä verosta vapauttamista koskevan päätöksen kopio Verohallintoon toimeenpanoa varten Länsi-Suomen veronkanto- ja perintäyksikköön edellä mainitulla osoitteella.

Lainkohdat

Veronkantolaki 38 a ja b §

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 15 §

< Kaikki tiedotteet