13.3.2013 Verotuskustannukset 2013

Tulosta

Vuoden 2013 verotuskustannukset löytyvät verkkopalvelusta eri veronsaajaryhmien Verotulojen seuranta –osioista.

Verotuskustannukset muodostuvat Verohallinnon toimintamenoista ja ovat tänä vuonna noin 463 miljoonaa euroa (435 milj. € v. 2012). Valtion osuus kustannuksista on 58,6 %, kuntien 30,8 %, seurakuntien 4,7 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,9 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat kunnallis-/kirkollisverojen ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut/jäsenmäärät (verohallintolain 31 §).

Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

< Kaikki tiedotteet