1.3.2013 Kiinteistötietojen luovutusmenettely kunnille muuttuu vuonna 2013

Tulosta

Vuoden 2013 kiinteistöverotuksessa sovelletaan ensimmäisen kerran kiinteistöverolain muutosta, jonka mukaan asiakkaan on tarkistettava ja korjattava kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen oikeellisuus. Mahdolliset korjaukset ja puutteet on ilmoitettava Verohallinnolle määräajassa. Ellei tietoja korjata, verovelvollisen katsotaan antaneet tiedot kiinteistöverotusta varten hänelle lähetetyn selvityksen mukaisena.

Tämän muutoksen vuoksi kunnille luovutetaan pyynnöstä kiinteistöverotustiedot (ent. kiinteistöluettelo) kiinteistötietojen tarkistamista varten vasta sen jälkeen, kun kiinteistöverotus on päättynyt syyskuussa 2013. Tiedoissa on silloin mukana myös asiakkaiden mahdollisesti tekemät korjaukset. Kunnille ei enää luovuteta keskeneräisen kiinteistöverotuksen tietoja.

Tarkempi tiedote muuttuneesta menettelystä annetaan myöhemmin.

< Kaikki tiedotteet