10.1.2013 Joulukuussa käyttöönotetut tuloverojen jako-osuudet verovuodelle 2012

Tulosta

Viime joulukuussa tehty ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2012 oikaisu on kiinnostanut erityisesti seurakuntia, joten alla lyhyt kuvaus sen syistä ja perusteista.

Joulukuun oikaisu tehdään, koska silloin kuluvan verovuoden jako-osuuksien laskennan pohjaksi on käytettävissä juuri valmistuneen verovuoden tietoa.

Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Veronsaajaryhmätasolla oikaisu aiheutti kuntaryhmälle 76 miljoonan euron (-0,5 %) ja seurakuntaryhmälle 23 miljoonan euron (-2,9 %) negatiivisen oikaisun. Suluissa olevat prosentit tarkoittavat muutosta verrattuna siihen, paljonko verovuodelta oli marraskuun loppuun mennessä tilitetty. Veronsaajaryhmien oikaisut perustuvat valtiovarainministeriön laskelmiin ja niissä on käytetty laskennan apuna verovuotta 2011 (= viimeksi valmistunut verotus). Helmikuussa voimaan tulleiden osuuksien pohjana oli silloinen viimeksi valmistunut verovuosi, eli 2010.

Yksittäisten veronsaajien jako-osuudet

Joulukuussa tarkistettiin myös yksittäisten veronsaajien jako-osuuksia, eli osuutta oman veronsaajaryhmän veroista. Laskennassa on muokattu kunkin veronsaajan verovuoden 2011 maksuunpantua tuloveron määrää mahdollisilla kunnallis-/kirkollisveroprosenttien muutoksilla (2011->2012) sekä asukas-/jäsenmäärämuutoksilla. Jakamalla muokattu vero koko ryhmän muokatuilla veroilla on saatu yksittäisen veronsaajan jako-osuus ryhmän veroista. Helmikuussa tehdyssä laskennassa oli pohjana verovuosi 2010. Sekä helmi- että joulukuun jako-osuuslaskennassa on siis huomioitu mahdolliset verovuoden 2012 tuloveroprosenttien muutokset.

Vaikutus joulukuun tilitykseen

Yksittäisen veronsaajan hyväksi maksuunpannut määrät vaihtelivat verovuosina 2010–2011 suhteessa koko ryhmän maksuunpantuun määrään. Tämän vuoksi yksittäisten veronsaajien osuudet muuttuivat verrattuna helmikuussa tehtyyn laskelmaan. Muutokset voivat olla merkittäviäkin vaihteluvälin ollessa kunnilla -14 % - +10 % ja seurakunnilla -6,5 % - +7,5 %.

Koska oikaisuissa oikaistaan aina koko verovuodelta oikaisuun saakka tilitetyt määrät vastaamaan uusia jako-osuuksia, on seurakunnilla käytännössä 1,5 prosentin negatiivinen oikaisu (yhdistettynä ryhmäosuuden 2,9 prosentin negatiiviseen muutokseen) riittänyt noin puolittamaan joulukuussa tilitetyn määrän normaalista kuukausitilityksen määrästä. Kunnilla vastaava vaikutus tulee pienemmän ryhmäosuuden muutoksen vuoksi noin neljän prosentin veronsaajakohtaisen jako-osuuden muutoksella.

Verovuoden 2012 seuraava oikaisu

Verovuoden 2012 valmistuttua lasketaan jako-osuudet maksuunpantujen verojen suhteessa, jolloin jako-osuudet ovat jo hyvin lähellä verovuoden lopullisia osuuksia, eivätkä ne enää perustu vanhojen verovuosien tietoihin. Tämä niin sanottu maksuunpanotilitys tehdään verovuodelle 2012 marraskuussa 2013. Maksuunpanotilityksen jälkeen verovuotta oikaistaan vuosittain maalis-huhtikuussa aina vuoteen 2017 asti, mutta nämä oikaisutilitykset ovat tyypillisesti vaikutukseltaan hyvin vähäisiä verrattuna maksuunpanotilitykseen.

< Kaikki tiedotteet