14.12.2011 Verovuoden 2011 ansio- ja pääomatuloverojen oikaisu joulukuussa

Tulosta

Joulukuussa oikaistaan verovuoden 2011 ennakkoperinnän jako-osuuksia. Oikaisuissa oikaistaan siihenastinen verovuoden kertymä vastaamaan uusia jako-osuuksia. Oikaisut perustuvat verovuoden 2010 verotuksen päättymisestä saatuihin tietoihin, joita valtiovarainministeriö on laskennassaan oikaissut mm. palkkojen ja eläkkeiden ansiotaso- ja indeksimuutoksilla. Näiden perusteella on saatu arvio verovuonna eri veronsaajaryhmille verovuodelta 2011 kertyvistä veroista.

Veronsaajaryhmien joulukuussa voimaantulevat jako-osuudet ovat seuraavat (suluissa muutos-% elokuussa käyttöönotettuihin osuuksiin sekä oikaisun arvioitu eurovaikutus):

- Valtio 27,19 % (+1,7 %; 102 milj. euroa)

- Kunnat 62,86 % (-0,5 %; -69 milj. euroa)

- Seurakunnat 3,4 % (-1,4 %; -11 milj. euroa)

- Kela:

--- sairaanhoitomaksu 3,99 % (-1,0 %; -9 milj. euroa)

--- päivärahamaksu 2,56 % (-2,3 % ; -13 milj. euroa).

Koska joulukuun kausitilityksessä jo käytetään uusia osuuksia, on oikaisuvaikutukset laskettu marraskuuhun saakka tilitetyistä määristä.

Myös veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuslaskennassa on käytetty lokakuussa päättynyttä verovuotta 2010 sekä vuosien 2011/2010 tuloveroprosenttien muutoksia.

Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet - tilasto N185.

< Kaikki tiedotteet