16.11.2011 Verovuoden 2011 yhteisöveron jako-osuudet

Tulosta

Yksittäisen yrityksen vuoden 2009 konsernitiedoissa on ollut virheellisyyksiä. Vuoden 2009 konsernitietoja käytetään yhtenä tekijänä verovuoden 2011 yhteisöveron jako-osuuslaskennassa, joten jako-osuudet on laskettu uudesti. Marraskuun kausitilityksessä yhteisöveron verovuosi 2011 oikaistaan uusien jako-osuuksien mukaiseksi.

Virheen vuoksi konsernin kaikki työntekijät oli aiemmassa laskennassa luettu Helsingissä työskenteleviksi. Tämän vuoksi muutos vaikuttaa pienentävästi Helsingin kaupungin (-2,2 %) ja Helsingin seurakuntayhtymän (-1,4 %) osuuteen verovuoden 2011 yhteisöverosta. Vastaavasti niiden 64 kunnan (60 seurakunnan) osuus, joissa konsernilla on työntekijöitä, kasvaa.

Uudet jako-osuudet löytyvät verkkopalvelusta esim. Kunnat - Verotulojen seuranta - (valitse kunta ja tilityskokonaisuudeksi Yhteisövero). Lisäksi jako-osuudet löytyvät kootusti palvelun tilasto-sivulta, johon on myös laskettu veronsaajakohtaisesti kuinka paljon jako-osuudet ovat muuttuneet helmikuussa käyttöönotetuista.

< Kaikki tiedotteet