31.10.2011 Marraskuun maksuunpanon mukainen tilitys

Tulosta

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2011 tehtävästä verovuoden 2010 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä.

Marraskuun maksuunpanotilityksessä oikaistaan verovuoden 2010 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät vastaamaan verovuoden maksuunpanosuhteita. Pääomatulojen hyvän kehityksen vuoksi oikaisu on valtiolle noin 91 miljoonaa euroa positiivinen. Kunnille oikaisu on 73,9 miljoonaa euroa negatiivinen, seurakunnille 5,8 milj. euroa negatiivinen ja Kelalle yhteensä noin 10,9 milj. euroa negatiivinen.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilasto-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpannuista jäännösveroista. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin tammi- ja maaliskuussa.

< Kaikki tiedotteet