2.8.2011 Veronsaajaryhmien jako-osuuksien tarkistukset

Tulosta

Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksujen verovuoden 2010 keskinäisiä jako-osuuksia on muutettu valtiovarainministeriön asetuksen 796/2011 mukaisesti heinäkuun tilityksessä. Vastaava tarkistus verovuodelle 2011 tehdään elokuun tilityksessä.

Verovuoden 2010 osalta tarkistuksen vaikutus oli kunnille noin -129 milj. euroa, seurakunnille -13,2 milj. euroa ja Kelalle -23,7 milj. euroa (sairaanhoitomaksu -2,6 me ja päivärahamaksu -21,1 me).

Verovuoden 2011 vastaavat arvioidut vaikutukset veronsaajaryhmille ovat: kunnat -69 me, seurakunnat -4,7 me ja Kela -7,8 me (sairaanhoitomaksu -4,7 me ja päivärahamaksu -3,1 me).

Jako-osuusmuutosten tarkoituksena on tarkentaa osuuksia vastaamaan paremmin verovuosien lopullista verotusta.

< Kaikki tiedotteet