14.3.2011 Verotuskustannukset 2011

Tulosta

Vuoden 2011 verotuskustannukset löytyvät verkkopalvelusta eri veronsaajaryhmien Verotulojen seuranta –osioista.

Verotuskustannukset muodostuvat Verohallinnon toimintamenoista ja ovat tänä vuonna noin 424 miljoonaa euroa (2010 427 milj. eur.). Valtion osuus kustannuksista on 58,6 %, kuntien 30,8 %, seurakuntien 4,7 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,9 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä.

Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä,- syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

< Kaikki tiedotteet