4.10.2010 Veronsaajien tyytyväisyystutkimus 2010

Tulosta

Veronkantoyksikkö järjestää veronsaajien tyytyväisyyttä Verohallinnon palveluihin mittaavan tutkimuksen syksyllä 2010. Vastaava tutkimus on järjestetty aiemmin vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimuksen toteuttaa IROResearch Oy. Suunnittelusta vastaavat Veronkantoyksikkö sekä tutkimustoimisto yhdessä.

Tutkimus toteutetaan otantatutkimuksena ohjattuina haastatteluina. Haastattelut tehdään puhelimitse tutkimustoimiston Helsingissä sijaitsevasta haastattelukeskuksesta.

Käytännön toteutuksesta vastaa Antti Suomela IROResearch Oy:stä. Veronkantoyksikössä tutkimuksesta vastaa ja lisätietoja antaa Jyrki Einiö puh. (09) 7311 4143 / sähköposti: jyrki.einio@vero.fi.

Tutkimuksella Veronkantoyksikkö saa tärkeätä tietoa veronsaajien tyytyväisyydestä ja palveluiden toimivuudesta sekä kehittämisehdotuksia tulevaisuutta varten. Mikäli Teidät valitaan haastateltavaksi, pyydämme uhraamaan hetken aikaanne. Vastaamalla voitte vaikuttaa palveluiden parantamiseen.

< Kaikki tiedotteet