24.9.2010 Verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

Tulosta

VEROHALLINTO

Tietopalveluosasto

PL 325

00052 VERO

Diaarinumero A40/7101/2010

Verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

Verohallinto antaa kunnanhallituksille verovuoden 2009 tuloverotuksen julkiset tiedot. Kunnanhallituksille luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:n mukaiset luonnollisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien tiedot. Lisäksi luovutetaan mainitun lain 1 §:n ja 4 §:n nojalla salassa pidettävät luonnollisten henkilöiden henkilötunnukset. Tiedot luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti kunnanhallituksille veronsaajatehtäviä sekä muita lakisääteisiä tehtäviä varten.

Tietojen tilaus ja toimitus

Tiedot toimitetaan kunnanhallituksille vain tilauksesta. Kunnanhallituksille osoitetussa kirjeessään Verohallinto on pyytänyt kunnanhallituksia lähettämään tilauksen tietojen toimittamisesta sähköisessä muodossa 15.10.2010 mennessä Verohallinnon Tuotantoyksikköön. Tiedot toimitetaan kunnan tilauslomakkeessa ilmoittaman yhteyshenkilön viralliseen sähköpostiosoitteeseen turvapostilla. Tietoturvasyistä tietoja ei toimiteta postitse paperitulosteina tai cd-levyllä. Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa tilauksen saapumisesta, kuitenkin aikaisintaan 1.11.2010 alkaen. Verovuoden 2009 tiedot toimitetaan kunnanhallituksille veloituksetta.

Apulaisjohtaja Ulla-Maija Heikkilä

Ylitarkastaja Heidi Oikarinen

Liitteet Tiedote kunnanhallituksille ja Tilauslomake löytyvät tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit"

< Kaikki tiedotteet