28.4.2010 Veronsaajien työnantajasuoritukset sekä perittävän määrän maksaminen

Tulosta

Verotilimenettely ei ole muuttanut kuntien, seurakuntien ja Kelan työnantajasuoritusten käsittelyä, eli ne vähennetään (kuitataan) kausitilitysten yhteydessä kuten ennenkin, eikä niitä tarvitse maksaa. Vähentäminen tehdään kausiveroilmoitusten mukaisesti.

Kausitilityksen yhteydessä vähennettäviä veroja ovat (suluissa kausiveroilmoituksen kohta/veron tunnus):

- (604) maksettava ennakonpidätys

- (610) maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu

- (608) maksettava lähdevero (palkoista)

- (24) ennakonpidätys puun myyntitulosta

- (25) ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä

- (69) lähdevero rajoitetusti verovelvollisille maksetuista koroista, rojalteista sekä puun myyntitulosta.

Muut oma-aloitteiset verotilimenettelyyn kuuluvat verot, kuten esimerkiksi arvonlisävero, maksetaan verotilille.

Huom. Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävä määrä maksetaan kuten ennenkin tilille 166030-113020 veronsaajakohtaisella viitteellä. Viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Kunnat -> Kausitilitykset (valitse kunta) -> Maksatuserittely). Maksua ei siis suoriteta verotilille.

Tilinumeron IBAN-muoto on FI45 1660 3000 1130 20 ja BIC-tunnus NDEAFIHH.

< Kaikki tiedotteet