8.4.2010 Vuoden 2009 ansio- ja pääomatuloverot

Tulosta

Verohallinto on tilastoinut vuoden 2009 verotietoja viikon 13 lopulla. Verotuksen valmistumisen suhteen hyvin varhaisesta ajankohdasta johtuen poimittuihin tietoihin liittyy melkoista epävarmuutta. Näyttäisi, että erityisesti valtionveron poikkeama lopullisesta tiedosta voisi olla varsin huomattava. Sen sijaan aggregaattitasolla suhteellisten verojen (kunnat, seurakunnat, KELA) määrät ovat hyvinkin odotusten mukaiset.

Verovalmistelun keskeneräisyydestä johtuen yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot ovat yksittäistapauksissa epäluotettavia. Varsinaisia tallennusvirheitä on löydetty kolmesta kunnasta ja kahdesta seurakunnasta. Näiden "korjatut" verotiedot ovat seuraavat:

Veronsaaja...............kunnallis-/kirkollisvero....muutos 2009/2008

Hollolan ev.lut. srk...............4 687 862 €.............. -1,7 %

Hämeenkosken kunta........4 712 438 €............... 1,6 %

Hämeenkyrön kunta.........26 220 920 €............... 2,8 %

Hämeenkyrön ev.lut. srk....1 621 128 €..............-1,7 %

Inkoon kunta.......................18 111 499 €............... 6,7 %

Seuraavan tilastoinnin tiedot ovat käytettävissä viikolla 24.

< Kaikki tiedotteet