25.3.2010 Tammi-maaliskuun ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset

Tulosta

Tammi-maaliskuussa 2010 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat olleet varsin alavireiset. Kuukausittain tilitetyt määrät ja muutokset edelliseen vuoteen ovat olleet seuraavat:

kuukausi milj. euroa 2010/09 abs. muutos

tammikuu 2 509,8 M€ -6,2 % -166,5 M€

helmikuu 2 044,5 M€ -15,6 % -377,2 M€

maaliskuu 2 549,5 M€ -6,9 % -190,0 M€

yhteensä 7 103,8 M€ -9,4 % -733,7 M€

Jotta yli 700 miljoonan euron "tappio" tulisi ymmärrettävämmäksi, on eroja tarkasteltava verolajitasolla.

Tammikuun alenema juontuu jäännösveron (-131 M€) ja ennakkoveron (-47 M€) alentuneesta tuotosta. Edellinen selittyy pääosin maksuunpanon yli neljänneksen pienenemisellä, sen sijaan jälkimmäiseen ei löydettävissä muuta selitystä kuin taantuma.

Helmikuun pienentymä johtuu ennakonpidätyksen (-243 M€), ennakon täydennysmaksun (-94 M€) ja jäännösveron (-22 M€) alentuneesta tuotosta. Ennakonpidätyksen suuri alentuma johtuu puolittain taantumasta, mutta toinen puoli selittyy verotilin käyttöönottoon liittyneisiin ongelmiin. Ongelmat olivat, näin uskotaan, kertaluonteisia. Täydennysmaksun romahdus (lähes -37 %) johtuu pääosin luovutusvoittojen varsin voimakkaasta supistumisesta vuonna 2009.

Maaliskuun negatiivisuus johtuu ennakon täydennysmaksun (-169 M€) ja jäännösveron (-122 M€) alentuneesta tuotosta. Syyt on kerrottu edellisissä kappaleissa. Oma-aloitteiset ennakonpidätykset tuottivat 121 M€ enemmän kuin vuoden 2009 maaliskuussa. Tuoton lisäyksestä reilut 100 M€ johtuu helmikuussa tilityksestä pois jääneestä määrästä.

Tammi-maaliskuun 2010 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat lähes 10 % miinuksella. Tuoton alenemasta aiheutuu yli 70 % ennakon täydennysmaksusta ja jäännösverosta. Koska tulevina kuukausina näiden verolajien painoarvo koko ajan pienee, on oletettavissa, että ansio- ja pääomatuloverojen tuoton suhteellinen alenema on vuoden lopussa huomattavasti lievempi kuin nyt.

< Kaikki tiedotteet