18.12.2009 Verotilimenettely käyttöön vuoden 2010 alussa

Tulosta

Verotili on Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja. Verotilille siirtyvät oma-aloitteiset verot varainsiirtoveroa lukuun ottamatta. Verotilimenettelystä löytyy tietoa osoitteesta www.vero.fi/verotiliohjeet.

Veronsaajiin pätee sama ohjeistus kuin muillakin verotilimenettelyssä mukana olevilla; ainoa poikkeus on, että kuntien, seurakuntien ja Kelan työnantajasuorituksia ei makseta, vaan ne vähennetään (kuitataan) kausitilitysten yhteydessä kuten ennenkin. Kuitattavia veroja ovat ennakonpidätys, lähdevero, sosiaaliturvamaksut sekä verolajit 24, 25 ja 69 (ks. tarkemmat verolajiselitykset kausiveroilmoituksen 2. sivulta). Siis esimerkiksi arvonlisäveroa tai myöhästymismaksua ei kuitata vaan ne maksetaan.

Alla poimintoja verotilimenettelyn tuomista keskeisimmistä muutoksista:

- Arvonlisävero, työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.

- Ilmoittamisen ja maksamisen eräpäivät muuttuvat ja yhtenäistyvät:

--- Sähköisesti annettavan kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperilla annettavan ilmoituksen jo kuukauden 7. päivä.

--- Kausiveroilmoituksella ilmoitettavien verojen maksamisen eräpäivä on kuukauden 12. päivä (Huom! Työnantajasuoritukset vähennetään kausitilityksistä kuten ennenkin eikä niitä makseta erikseen). Jos päivä ei ole pankkipäivä, siirtyy eräpäivä seuraavaksi pankkipäiväksi.

- Ajoissa ilmoittaminen on entistä tärkeämpää, koska myöhästyneestä ilmoituksesta peritään myöhästymismaksua, joka on suuruudeltaan 20 prosenttia vuotuista korkoa kullekin myöhässä ilmoitetulle veron määrälle.

- Verotiliveroja maksettaessa käytetään pysyvää asiakaskohtaista verotiliviitettä, jonka saa Verotili-palvelusta tai infopakettiin sisältyvästä maksuohjeesta. Huom! Kausitilityksessä mahdollisesti perittävä määrä maksetaan kuten ennenkin tilille 166030-113020 entisellä veronsaajakohtaisella viitteellä, joka löytyy mm. maksatuserittelyltä.

- Arvonlisäveropalautuksia ei enää haeta erikseen, riittää kun ne ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.

- Virheellistä ilmoitusta korjattaessa annetaan lisäilmoitus, jolla ilmoitetaan vain korjauksen määrä. Jos veroa on ilmoitettu liian paljon, korjaus voidaan tehdä nykymalliin myös saman tilikauden/kalenterivuoden kausiveroilmoituksella, kuitenkin sillä edellytyksellä, että virhe huomataan ennen kuin tilikauden tai kalenterivuoden viimeinen kausiveroilmoitus on annettu.

- Verotilin käyttämiseksi tarvitaan Katso-tunniste, ks. www.vero.fi/katso. Verotili-palvelussa voi antaa kausiveroilmoituksia sekä tarkastella omaa verotiliä.

< Kaikki tiedotteet