10.11.2009 Vuoden 2010 kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen

Tulosta

Kiinteistöverolain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja on ehdotettu korotettavaksi vuodelle 2010 (HE 119/2009). Koska lakia ei ole vielä vahvistettu, Verohallitus on myöhentänyt vuoden 2010 kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisen määräaikaa 21.12.2009 saakka.

Suomen Kuntaliitto informoi kuntia määräajan myöhentämisestä tarkemmin.

< Kaikki tiedotteet