2.6.2009 Tilitykset kesäkuussa 2009

Tulosta

Ansio- ja pääomatuloverot

Verovuoden 2009 jako-osuuksia tarkistetaan kesäkuun tilityskierroksella. Ryhmäjako-osuuksien tarkistamistarve johtuu lähinnä luovutusvoittojen ja puun myyntitulon aiempaa alhaisemmista arvioista. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteita ei tässä yhteydessä tarkisteta kuin teknisistä syistä.

Vuoden 2009 jako-osuuksien tarkistamisen johdosta kunnille tilitetään lisää kesäkuun 2009 tilityksissä noin 43 miljoonaa euroa, seurakunnille noin 2,5 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle noin 5 miljoonaa euroa. Valtiolta peritään noin 50 miljoonaa euroa.

Verovuoden 2007 ensimmäinen oikaisutilitys huhtikuussa uusitaan kesäkuun tilityskierroksella. Uusimistarve johtuu valtionveron ansiotulovähennyksen epätäydellisestä huomioinnista valtion ansiotuloveron määrässä.

Vuoden 2007 oikaisutilityksen uusimisen johdosta kunnille tilitetään lisää kesäkuun 2009 tilityksissä noin 63 miljoonaa euroa, seurakunnille vajaat 4 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle noin 7 miljoonaa euroa. Valtiolta peritään noin 74 miljoonaa euroa.

Yhteisövero

Yhteisöveroa tilitettiin tammikuussa vajaat 85 milj. euroa, helmikuussa 465 milj. euroa, maaliskuussa 93 milj. euroa, huhtikuussa 263 milj. euroa ja toukokuussa 1 062 milj. euroa. Tämänhetkisten tietojen valossa näyttää siltä, että hyvinkin turbulentit ajat jatkuvat: kesäkuun tilitettävä määrä jää todennäköisesti alle 130 milj. euron. Kaikkiin alle 300 milj. euron kuukausitilityksiin on pääsyynä verovuodelta 2008 palautetut ennakkoverot. Kesäkuun tilitykseen niitä sisältyy peräti 240 milj. euroa, minkä lisäksi 67 milj. euroa ennakkoveron palautuksia verovuodelta 2009.

Kesäkuun vaatimatonta tilitystä kompensoi 5.6. voimaan tuleva verontilityslain määräaikainen 12 a §. Kuntien ryhmäosuus nousee 22,03 %:sta 32,03 %:iin ja seurakuntien ryhmäosuus 1,75 %:sta 2,55 %:iin. Kuntaryhmän oikaisu verovuodelta 2009 on vajaat 202 milj. euroa ja seurakuntien 16 milj. euroa.

< Kaikki tiedotteet