27.4.2009 Verosta vapauttamista koskevien asioiden organisointi

Tulosta

Verohallinto keskittää valtionveroa koskevat asiat Veronkantokeskuksessa. Muiden veronsaajien osalta asiat ratkaistaan nykyisen käytännön mukaisesti. Veroasiamiehet eivät vuoden 2010 alusta lähtien enää anna huojennusasioissa lausuntoja kunnille. Kunnat ja muut veronsaajat saavat pyydettäessä tarvittavat tiedot veronhuojennusasian ratkaisemiseksi Veronkantokeskuksesta.

Lisätietoa löytyy Oikeudenvalvonta-sivujen tiedotteesta.

< Kaikki tiedotteet