3.3.2009 Yhteisöveron tilitykset maaliskuussa 2009

Tulosta

GLOBAALI taantuma näyttää verotulojen näkökulmasta vaikuttavan välittömimmin ja voimakkaimmin yhteisöveron kertymään. Yhteisöveroa tilitettiin tammikuussa vajaat 85 milj. euroa ja helmikuussa 465 milj. euroa. Tämänhetkisten tietojen valossa näyttää siltä, että maaliskuun tilitys on tammikuun tasolla: tilitettävä määrä voi jäädä alle 100 milj. euron. SUURIN vaikutus tammi- ja maaliskuun tilitysten vähäiseen määrään on verovuodelta 2008 haetuilla ennakkoveron palautuksilla. Palautukset pienensivät tammikuun tilitystä 205 milj. euroa ja maaliskuun tilitystä yli 330 milj. euroa. Yhteisöt, joiden tilikausi on kalenterivuosi, voivat hakea ennakkoveron alentamista viimeistään huhtikuussa ja ennakoiden kokonaan poistamista elokuussa. Ennakkoverojen palautusten suurin vaikutus on todennäköisesti nähty, mutta mahdollisiin palautuksiin on kuitenkin kevään aikana varauduttava. Tällä hetkellä verovuodelta 2008 on maksuunpantu ennakkoa 4 951 milj. euroa, mikä on 12 % pienempi määrä kuin verovuodelta 2007.

< Kaikki tiedotteet