Veronsaajan muutoksenhaku

 

 

Verohallinnosta annetun lain 27 §:n mukaan:

 

Kunnan, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen muutoksenhakuoikeutta voivat mainittujen veronsaajien lisäksi käyttää Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköstä riippumattomasti ne yksikön veroasiamiehet, jotka tähän tehtävään on nimetty. Nämä veroasiamiehet avustavat kuntaa, seurakuntaa ja Kansaneläkelaitosta muutoinkin oikeudenvalvontaan liittyvissä asioissa.

 

Suomen Kuntaliitto ry nimeää 1 momentissa tarkoitetut veroasiamiehet Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön esityksestä. Nimeäminen voidaan erityisestä syystä peruuttaa samassa järjestyksessä kuin se on tehtykin.

 

Tässä tehtävässä veroasiamies käyttää kunnan, seurakunnan tai Kansaneläkelaitoksen muutoksenhakuoikeutta. Muutoksenhakijana on siten asianomainen kunta, seurakunta tai Kansaneläkelaitos; ei siis Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö eikä veroasiamies sinänsä. Veroasiamiehet avustavat veronsaajia muutoinkin oikeudenvalvontaan kuuluvissa tehtävissä tarpeen mukaan. Tehtävään nimetyt veroasiamiehet ovat:

 

veroasiamies Tero Alanko

veroasiamies Seppo Iivonen

veroasiamies Matti Matinen

veroasiamies Eero Nenonen

veroasiamies Jaana Nurila

                     

                     Puhelinvaihde: 029 512 000

                     Sähköposti: etunimi.sukunimi@vero.fi

 

Kaikki nimetyt veroasiamiehet ovat toimivaltaisia koko maassa ja kaikissa niissä verolajeissa, jotka koskevat säännöksessä mainittuja veronsaajia. Asianomainen veronsaaja voi ottaa yhteyttä kehen tahansa nimettyyn veroasiamieheen.