Sanasto - veronsaajatilitysten käsitteitä

A - E -alkuiset

ahvenanmaan lähdevero
lopullinen tulovero, jonka kertymä tilitetään valtiolle ja Ahvenanmaan maakunnan kunnille Termin tarkempi kuvaus
Verontilityslakia sovelletaan ahvenanmaan lähdeveron tilittämiseen vain soveltuvin osin. Keskeisimmät ahvenanmaan lähdeveron tilittämistä koskevat säännökset sisältyvät lähdeverolakiin (627/1978) sekä em. lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettuun asetukseen (1048/78). Ahvenanmaan lähdeverosta tilitetään valtiolle 60 prosenttia ja Ahvenanmaan kunnille 40 prosenttia.
Yläkäsite: lähdevero
ansio- ja pääomatuloverot - tilitys (Synonyymi: tuloverot)
tilityskokonaisuus, jota käytetään kertyneen tuloveron tilittämisessä Termin tarkempi kuvaus
tuloverojen tilityskokonaisuudessa tilitetään valtion tuloverot, kunnallisverot, kirkollisverot ja sairausvakuutusmaksut, jotka kertyvät henkilöasiakkailta ennakkoveroina, ennakonpidätyksinä, ennakon täydennysmaksuina ja jäännösveroina. Kertyneet verot tilitetään valtiolle, kunnille, seurakunnalle ja Kansaneläkelaitokselle.
Yläkäsite: tilityskokonaisuus
ennakkoperinnän jako-osuus
ennakkoperintävaiheessa käytettävä arvio verotuksen valmistumishetken jako-osuuksista Termin tarkempi kuvaus
Ennen verotuksen valmistumista verot tilitetään arvioon perustuvilla jako-osuuksilla. Valtiovarainministeriö arvioi ja vahvistaa vuosittain ennakkoperinnän tilittämistä varten veronsaajaryhmien jako-osuudet sekä kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteet.
Yläkäsite: muuttuva jako-osuus
ennakkosuorituksen korko - tilitys
korko, jota lasketaan veronsaajan ennen eräpäivää suorittamalle määrälle Termin tarkempi kuvaus
Ennakkosuorituksen korko on aina veronsaajan hyväksi luettava korko.
Yläkäsite: korko - tilitys
ennakkotieto - tilitys
veronsaajalle ennen verotuksen valmistumista annettava arvio verotuksessa määrättävästä veronsaajan verosta Termin tarkempi kuvaus
Veronsaajalle annettava ennakkotieto koskien mm. verovuoden verotuksessa maksuunpantavan määrän arviota ennen verotuksen valmistumista, jako-osuuksia ja verotuskustannuksia.

Takaisin ylös