Palvelun esittely

Tulosta
​Veronsaajien palvelut tarjoavat tietoa veronsaajien verotuloista verotulojen seurantaan ja talouden suunnitteluun. Palvelu korvaa suurimman osan veronsaajille lähetettävistä paperitulosteista.
 
Verotulotiedot löytyvät koko maan tasolla, veronsaajaryhmittäin sekä yksittäisen veronsaajan tasolla. Jako-osuustietoja on löydettävissä kaikilta aktiivisilta verovuosilta.
 
Veronsaajaliitoksista verkkopalvelussa näytetään aina kyselyhetken veronsaajajoukko, myös liitosta edeltävältä ajalta.
 
Palvelusta löydät tietoja myös veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toiminnasta.