Veronsaajien palvelut

Veronsaajien palvelut tarjoavat tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.
 
Verotulotiedot löytyvät koko maan tasolla, veronsaajaryhmittäin sekä yksittäisen veronsaajan tasolla. Jako-osuustietoja on löydettävissä kaikilta aktiivisilta verovuosilta.
 

 Veronsaajat